(1)
Kanicki, W. Polaroidisation. Membrana 2023, 8, 1–31.